top of page
HERO-IMAGE2.jpg

VÅR BERÄTTELSE

No Worries BBQ
Vi är ett litet familjeföretag som värnar om det offentliga rummet och dess brukare. Att vara med och bygga säkra grillplatser som även skapar gemenskap och trygghet är ett fokusområde vi strävar efter.  En samlingsplats som även förenar och skapar mervärde.

Om oss: Om oss
bottom of page